หมายเหตุ*

 

1. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

 

2. สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หากไม่ได้รับภายใน 2 อาทิตย์ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีย้อนหลัง

 

3. กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี จะถูกส่งหลังจากทางบริษัทได้รับหนังสือหักฯเรียบร้อยแล้วเท่านั้น.

 

4. สำหรับนิติบุคคลที่ยอดค่าบริการตั้งแต่ 1,000บ. ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

CircleCamp

Payment Detail.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์ พาร์ค)

ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่บัญชี 329-1-34099-6

ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ

ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่บัญชี 470-2-63110-1

ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา สำนักรัชโยธิน

ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่บัญชี 111-429927-0

ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย

สาขา อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่บัญชี 568-0-14708-4

ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา ซอยอารี

ชื่อบัญชี บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่บัญชี 127-4-90523-9

ประเภท ออมทรัพย์