หมายเหตุ*

 

1. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

 

2. สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หากไม่ได้รับภายใน 2 อาทิตย์ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีย้อนหลัง

 

3. กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี จะถูกส่งหลังจากทางบริษัทได้รับหนังสือหักฯเรียบร้อยแล้วเท่านั้น.

 

4. สำหรับนิติบุคคลที่ยอดค่าบริการตั้งแต่ 1,000บ. ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

CircleCamp

รายละเอียดการชำระค่าบริการ

ธนาคารกรุงไทย

สาขาอาคารซิลลิคเฮ้าส์

ชื่อบัญชี : บริษัท เน็ตเซอร์วิส จำกัด

เลขที่บัญชี : 968-0-00440-6

ประเภท : ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาสีลมคอมเพล็กซ์

ชื่อบัญชี : บริษัท เน็ตเซอร์วิส จำกัด

เลขที่บัญชี : 784-2-03184-7

ประเภท : ออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา CP TOWER (ถนนสีลม)

ชื่อบัญชี : บริษัท เน็ตเซอร์วิส จำกัด

เลขที่บัญชี : 209-204602-2

ประเภท : ออมทรัพย์